FANFARE CRESCENDO RATUM

Muziekcommissie

 

Als vereniging kun je niet meer zonder!

Het fenomeen muziekcommissie deed bij Crescendo zijn intrede in de tijd dat Hugo Klein Severt nog dirigent was van Crescendo.

De leden komen zowel uit het Lego orkest als uit het Fanfare orkest. Ze kiezen samen met de dirigent de muziek uit voor het eerstvolgende concerten. Ook de inhoud van het mars - en feestboekje wordt in de commissie vastgesteld. Vooruit denken is het motto. Want na afronding van het ene concert, dient er de volgende repetitie wel weer een nieuwe muziekstuk op de lessenaar te staan.

De muziekcommissie vergadert een aantal keren per jaar.  Meestal wordt gestart met het bedenken van een thema voor het concert, en wordt daarbij mogelijke muziekstukken uitgezocht.  Daarna veel muziek luisteren en dan samen met de dirigent tot een definitieve keus komen.

Naast thema's kan er ook gekozen worden voor een concert met gastoptredens. De gehele organisatie van de concerten is in handen van de muziekcommissie: van contacten met gasten - ontwerpen flyer en uitnodigingen - aankleding van het concert - tot na afloop alles opruimen. Uiteraard wordt e.e.a. wel in nauwe samenwerking met het bestuur gedaan.

De huidige commisie voor het groot orkest bestaat uit: Hester Nijman, Hans Huls, Wiger Siebelink, Geert Willink en namens het bestuur Evelien Meinen. Het Lego-orkest heeft een eigen muziekcommissie bestaande uit Marije Hiddink en Roel Maas.

 

Eén van onze midzomer-concerten